У Берліні створили кросівки зі вшитими проїзними

У Берліні система громадського транспорту ініціювала випуск кросівок зі вшитими проїзними. Вартість взут­тя-проїзно­го – 180 євро.

Ком­панія Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) об’єдна­лась разом з виробником спортивного взуття Adidas, щоб ви­пус­ти­ти ліміто­вану серію кросівок, яка отримала назву EQT Support 93/17 «Berlin». Їх особ­ливість в то­му, що в язич­ки взут­тя вшиті проїзні квит­ки. Тоб­то влас­ник та­кої екс­клю­зив­ної па­ри от­ри­має мож­ливість безлімітно­го ко­рис­ту­ван­ня про­тягом ро­ку берлінсь­ким тран­спор­том: трам­ва­ями, мет­ро, ав­то­бусом, річко­вими суд­на­ми.

adidas EQT Support

Ліміто­вана (виготовлено 500 пар цих унікаль­них кросівок) серія кросівок ви­кона­на в коль­орах пат­терна гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту Берліна, який ви­корис­то­вуєть­ся в об­шивці крісел в мет­ро і трам­ва­ях. Кросівки надійшли у продаж 16 січня.

Джерело: BVG

 

Категорії: World

Теги: